همه نوشته ها با برچسب

سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص ۱۹۰۰۰متر

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص ۱۹۰۰۰متر کد ملک : ۳۷۳۴۲ مساحت کل : ۱۹۰۰۰ متر / مساحت سالن : ۷۵۰۰ متر / مساحت دفتری : ۳۵۰۰ متر توضیحات : ملک دارای ۲۵۰۰ متر محل تجاری می باشد.

ادامه مطلب

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۵۲۰ متر /مساحت سالن:۲۵۰ متر دارای:آب تانکر /برق ۲۵ آمپر /دوخط تلفن /سند ۶دانگ

ادامه مطلب

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۲۶۵ متر /مساحت سالن:۱۵۰ متر /دفتری:۱۲ متر دارای:برق۲۵۰آمپر ۳فاز /تلفن /یک بچه سوله ۴۰ متر هم کنار سوله دارد /دارای یک سوئیت آشپزخانه و سرویس بهداشتی میباشد

ادامه مطلب

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

مساحت کل:۳۰۰۰ متر /مساحت سالن:۱۰۰۰ متر /۶۵ متر دفتری دارای:جواز صنعتی /کاربری صنعتی /پایانکار /تلفن /سند ۶دانگ /۲۰۰امپر برق /آب

ادامه مطلب

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج

املاک صنعتی فتح

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت زمین:۲۵۰۰ متر /مساحت سالن:۷۵۰ متر /۶ متر ارتفاع دیوار سوله /۷/۵ متر ارتفاع تاج سوله /۲۰۰ متر اداری /۲۰ متر نگهبانی /۷۰ متر سریداری /۵۰۰ متر زیرزمین با ارتفاع ۲ متر /آب چاه /۲۰۰…

ادامه مطلب