همه نوشته ها با برچسب

خرید سالن سوله جاده مخصوص

خرید سوله و سالن جاده مخصوص

خرید سوله و سالن جاده مخصوص کد ملک :۳۹۱۰۲ مساحت کل :۸۵۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰۰ /مساحت دفتری:۲۵۰ /سرایداری:دارد برق :  داردپست برق+۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه عمیق با مجوز قیمت کل…

ادامه مطلب

خرید سوله سالن جاده مخصوص

خرید سوله سالن جاده مخصوص کد ملک :۳۸۶۹۱ مساحت کل : ۱۰۰۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۵میلیارد خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده…

ادامه مطلب

خرید ملک تجاری و صنعتی

مساحت کل :۷۵۰ / مساحت سالن:۴۹۰ /مساحت دفتری:۲۰۰۰۲۳ متر بحر جاده-۲۵۰متر سالن و ۷ متر ارتفاع-۲۴۰متر سالن ۳/۸۰متر ارتفاع-بالکن۱۲۰*۱۲۰-پشت ملک ۵۰۰ متر سوله با ۷ متر ارتفاع-۱۶۰تا پارکینگ بدون مزاحم-برق ۸کنتور که شامل ۲ عدد ۲۰۰آمپر-۲عدد ۵۰آمپر- ۶عدد ۳۲آمپر- کنتور…

ادامه مطلب

خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۹۷۳ مساحت کل : ۷۳۰۰/ مساحت سالن: ۲۵۰۰ برق :  دارد ۴۲۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد دستگاههای چاپ موجود است قیمت کل :۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان…

ادامه مطلب

خرید سالن و سوله مخصوص کرج

مساحت کل :۴۲۰ / مساحت سالن:۲۵۰ /مساحت دفتری:۱۸۰ /سرایداری:۱۲ برق : دارد ۵۰آمپر / تلفن : دارد / گاز: دارد آب : …

ادامه مطلب

خرید سالن و سوله جاده مخصوص اتمسفر

خرید سالن و سوله جاده مخصوص اتمسفر کد ملک :۳۷۷۲۳ مساحت کل : ۱۵۰متر / مساحت سالن: ۱۲۵متر /مساحت دفتری: ۹متر/سرایداری: ۶متر برق : ۳فاز ۳۲ آمپر دارد / تلفن : دارد…

ادامه مطلب