مرتب سازی بر اساس:  

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص کرج ۱۸۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره سالن سوله, اجاره سوله, رهن و اجاره, رهن و اجاره سوله
21,000,000تومان هرماه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰ متر | مساحت سالن : ۷۵۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

فروش سوله جاده مخصوص کرج

خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سوله
2,000,000تومان متری - سالن سوله, سوله

فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج مساحت کل : ۶۸۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت نگهبانی : ۱۰۰ متر|برق…

اطلاعات بيشتر
25000 مترمربع

فروش سالن سوله جاده مخصوص

خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سوله
1,000,000تومان متری - سالن سوله, سوله

فروش سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۸۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری:۲۰۰۰ متر مساحت نگهبانی :…

اطلاعات بيشتر
50000 مترمربع

فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج

خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سوله
2,000,000تومان متری - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سوله صنعتی جاده مخصوص کرج مساحت کل : ۶۸۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت نگهبانی : ۱۰۰ متر|برق…

اطلاعات بيشتر
6800 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

املاک صنعتی فتح
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
28,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

جاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۱۰۰متر مساحت اداری : ۱۰۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
2500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
15,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰متر | مساحت سالن : ۶۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۱۸۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
15,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰متر | مساحت سالن : ۶۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
10,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
10,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
20,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
20,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۱۴۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
40,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
14000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
40,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
14000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۳۹۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
8,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۹۰ متر | مساحت سالن : ۱۶۰متر مساحت اداری : ۴۰| برق : ۳ فاز | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
390 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
8,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۹۰ متر | مساحت سالن : ۱۶۰متر مساحت اداری : ۴۰| برق : ۳ فاز | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
390 مترمربع

خرید سالن سوله جاده مخصوص ۱۴۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله
15,000,000,000تومان قیمت کل - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

خرید سالن سوله|جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰متر | مساحت سالن : ۵۰۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۲۰۰متر | مساحت نگهبانی : ۵۰متر|برق…

اطلاعات بيشتر
14000 مترمربع

اجاره سوله سالن |جاده مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
60,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | تلفن : ۳ خط دارد | آب:…

اطلاعات بيشتر
2500 مترمربع

فروش سالن سوله |جاده مخصوص

اجاره, خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
4,000,000,000تومان قیمت کل - سالن سوله, سالن وسوله

فروش سالن سوله |جاده مخصوص مساحت کل : ۱۵۰۰متر | مساحت سالن : ۶۵۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت…

اطلاعات بيشتر
1500 مترمربع

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص کرج

اجاره سالن سوله, اجاره سوله, رهن و اجاره, رهن و اجاره سوله
21,000,000تومان هرماه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰ متر | مساحت سالن : ۷۵۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

فروش سالن سوله جاده مخصوص

فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله
15,000تومان متری - سالن سوله, سالن وسوله

فروش سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۹۰۰۰۰ متر(۹ هکتار) | مساحت سالن : ۴۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری :ندارد |مساحت نگهبانی/سرایداری:…

اطلاعات بيشتر
90000 مترمربع