خرید زمین ۳۰۰۰ متر شهر قدس

كد ملك : 37334

خرید زمین, فروش زمین 450,000تومان متری 

خرید زمین ۳۰۰۰ متر شهر قدس

مساحت کل: ۳۰۰۰ متر مربع

خرید زمین,فروش زمین,خرید زمین شهر قدس,فروش زمین شهر قدس

 

نقشه ملک

ملک های مشابه