مرتب سازی بر اساس:  

فروش سوله ۴۵۰۰ متر در جاده مخصوص

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سوله
2,200,000تومان متری - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سوله|جاده مخصوص مساحت کل : ۴۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۲۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۲۰۰ متر | مساحت نگهبانی…

اطلاعات بيشتر
4500 مترمربع

فروش سوله در جاده قدیم کرج ۶۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن سوله, سوله

فروش ۶۰۰ متر سوله در جاده قدیم کرج مشاور: خانم حسینی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۰۲۸۶۱۱ ۱۰۰۰ متر زمین | ۶۰۰ متر سوله |…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن و سوله در جاده قدیم ۱۰۰۰متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن سوله, سالن وسوله

فروش سالن و سوله در جاده مخصوص ۱۲۰۰ متر | با تمام امکانات مشاور: آقای جهاندیده تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۷۸۹۹۱ ۱۰۰۰ متر زمین…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۷۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۲۲۰۰۰ متر مشاور: آقای ابوالحسنی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۹۷۸۸ ۲۲۰۰۰ متر زمین | ۷۰۰۰ متر سوله قدیمی…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن, سالن وسوله, سوله

فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر | امکانات فول مشاور: آقای آسیاچی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۵۹۹۶۷ ۲۰۰۰ متر زمین | ۱۰۰۰…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن سوله بر فتح (قدیم کرج) ۲۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سالن سوله بر فتح (قدیم کرج) ۲۰۰۰ متر | بی نظیر مشاور: آقای فارسی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۴۵۳۴ ۵۰۰۰ متر زمین |…

اطلاعات بيشتر

فروش ۱۲۰۰ متر سوله در جاده قدیم کرج

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید زمین, خرید سوله, فروش, فروش زمین, فروش سالن سوله, فروش سوله
- سالن, سالن سوله, سالن وسوله

۱۲۰۰ متر سوله در ابتدای جاده قدیم کرج- بر عالی مشاور: آقای ابوالحسنی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۹۷۸۸ قیمت: ۱۰ میلیارد تومان ۲۵۰۰ متر…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن سوله در منطقه شهریار ۸۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سالن سوله در منطقه شهریار ۸۰۰ متر- ارتفاع ۷ متر مشاور: آقای پرویزی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۷۲۲۸۲۳ ۱۷۰۰ متر زمین | ۸۰۰…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن سوله بر فتح (قدیم) ۳۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سالن سوله بر فتح (قدیم) ۳۰۰۰ متر مشاور: آقای فارسی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۴۵۳۴ ۶۰۰۰ متر زمین | ۳۰۰۰ متر سوله |…

اطلاعات بيشتر

فروش زمین سوله در بهترین نقطه شادآباد ۲۰۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید زمین, خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, زمین صنعتی, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش ۲۰ هزار متر زمین سوله در بهترین نقطه شادآباد مشاور: آقای شکرائی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۱۰۹۲۳۴ ۴۰۰ متر تجاری| ۷۰۰۰ متر سوله…

اطلاعات بيشتر

فروش زمین سوله جاده مخصوص ۲۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش زمین, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش زمین و سوله در جاده مخصوص مشاور: آقای رفیعی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۶۷۶۳۶ ۲۵۰۰ متر زمین | ۱۰۰۰ متر سوله | ۲۰۰…

اطلاعات بيشتر

فروش سوله در جاده مخصوص کرج ۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سوله در جاده مخصوص کرج | دسترسی و موقعیت بی نظیر مشاور: آقای شهاب پورحسن تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۹۹۰۹۱۹ ۱۰۰۰ متر زمین…

اطلاعات بيشتر

فروش ۵۵۰متر سالن و ۱۲۰۰متر زمین در آزادگان

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید زمین, خرید سوله, فروش, فروش زمین, فروش زمین صنعتی, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, زمین صنعتی, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سالن در آزادگان مشاور: آقای آمره ای تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۸۰۱۴۵۲ ۱۲۰۰ متر زمین- ۵۵۰ متر سالن- ۶۰ متر اداری **موسسه املاک…

اطلاعات بيشتر

فروش سوله در مارلیک ۲۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش سوله مشاور: آقای امیر حسینی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۹۰۷۳۰۳۷۳۲ آدرس: مابین مارلیک و اندیشه زمین: ۸۱۰ متر- ۲۰۰ متر سوله – ۵۰…

اطلاعات بيشتر

فروش سالن دارای در شهرک صنعتی پرند ۱۷۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

۱۷۰۰۰ متر سالن دارای در شهرک صنعتی پرند | با کلیه امکانات مشاور: آقای صالح محمدی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۲۰ ۳۰۰۰۰ متر زمین…

اطلاعات بيشتر

فروش سوله در جاده قدیم کرج ۱۱۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش زمین سوله در جاده قدیم کرج مشاور: آقای رفیعی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۶۷۶۳۶ ۲۴۰۰ متر زمین | ۱۱۰۰ متر سوله | ۲۰۰متر…

اطلاعات بيشتر

فروش سوله در جاده مخصوص کرج ۵۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید زمین, خرید سوله, فروش, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش زمین سوله در جاده مخصوص کرج مشاور: آقای نعیمی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۶۷۱۴۵ ۷۰۰۰ متر زمین | ۵۰۰۰ متر سوله و اداری…

اطلاعات بيشتر

فروش زمین سوله بر جاده مخصوص کرج ۹۰۰۰

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید زمین, خرید سوله, فروش, فروش زمین, فروش زمین صنعتی, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- زمین, زمین, زمین چهار دیواری, زمین صنعتی, سالن, سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش زمین سوله بر جاده مخصوص کرج- موقعیت عالی مشاور: آقای ظریف تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۲۷ ۹۰۰۰ متر زمین- ۵۰۰۰ متر سوله- ۳۰۰…

اطلاعات بيشتر

فروش سوله در جاده مخصوص کرج ۵۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
خرید سوله, فروش سالن سوله, فروش سالن و سوله, فروش سوله
- سالن سوله, سالن وسوله, سوله

فروش ۵۰۰۰ متر سوله در جاده مخصوص کرج | دارای برق ۴۰۰ آمپر مشاور: آقای ابوالحسنی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۹۷۸۸ ۵۰۰۰۰ متر زمین…

اطلاعات بيشتر